google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Počet položek: 0 0 Kč

Podzimní postřik obilovin

Nároky na kvalitu provedeného  podzimního postřiku obilovin se stupňují především u technologií s mělkým zpracováním půdy, kde je většina semen plevelů v optimální hloubce a při vhodné příležitosti vzchází. V ozimých obilninách se kromě plevelů vzcházejících na podzim vyskytuje i mnoho plevelných druhů, které škodí až v jarním období nebo v době sklizně. Vynechat podzimní aplikaci herbicidů a spoléhat se jenom na možnost provedení časné jarní aplikace, bývá často problematické. Doba, kdy jsou plevele ještě dostatečně citlivé k herbicidům, je velmi zkrácena nepříznivým vývojem počasí. Rozumným kompromisem je dělená ochrana, kdy se nejškodlivějších a nejobtížnějších plevelů zbavíme za rozumnou cenu již na podzim a na plochách, kde nebylo odplevelení dostatečně účinné, zlikvidujeme konkurenční plevele až na jaře.

Z mnoha hledisek je výhodnější postemergentní aplikace herbicidů od fáze 3 (4) listů obilniny.  Do  ozimých obilovin včetně tritikale a žita můžeme použít na dvouděložné plevele i chundelku např. léty prověřený postřik Lentipur 500 FW, Glean 75 WG nebo novější přípravky Trinity, Sempra. Výborné účinnosti dosáhl trojsložkový herbicid Bizon, který je univerzální do všech ozimů, při jednoduchém dávkování 1 l/ha. Mimo ječmen ozimý můžeme do všech ostatních plodin využít postřik Corello. Herbicid Optica Trio je určený do pšenice a ječmene ozimého. Osvědčený přípravek SumiMax je povolen pouze do pšenice ozimé s účinkem i na chundelku metlici.

Pokud však nemáte jistotu, že v tuto dobu povětrnostní podmínky ještě ošetření umožní, můžete provést do 3 dnů po zasetí preemergentní aplikaci. Zejména na pozemcích s pravidelným výskytem chundelky metlice se časné postemergentní podzimní aplikace (od zasetí do fáze 3 listů obilniny) stále více osvědčují.

Herbicidy aplikované i ve spodních hranicích povoleného dávkování, případně s vhodným adjuvantem (smáčedlem), mají ještě dostatečnou účinnost, neboť plevelné rostliny v tomto období dosahují raných vývojových fází a jsou k účinným látkám herbicidů výrazně citlivější. V časně setých porostech ozimých obilnin a zejména za příznivých podmínek pro růst plevelů (vlhkost, teplota, řídký porost) může dojít ke značnému zaplevelení již na podzim (zejména svízelem přítulou, chundelkou metlicí, heřmánky, ptačincem žabincem, rozrazilem břečťanolistým, violkami  ostatními dvouděložnými plevely).

Pozdní podzimní postemergentní ošetření

Pro pozdější podzimní ošetření (od 3 listů obilnin až do plného odnožování) je registrováno relativně velké množství herbicidů. Lze použít téměř všechny herbicidy uvedené v předchozí kapitole, nicméně u většiny z nich dochází ke snížení účinnosti na přerostlé plevele. Z tohoto pohledu je vhodný herbicid Bizon (florasulam + penoxsulam + diflufenican), který působí na většinu dvouděložných plevelů i v pokročilejších růstových fázích. Mimo výše uvedené herbicidy lze použít herbicidy obsahující účinné látky carfentrazone (Aurora) a bromoxynil (Pardner, Bromotril).

Účinnost pozdějších aplikačních termínů však může být v některých letech snížena vlivem méně vhodných povětrnostních podmínek (aplikace se provádí obvykle v druhé polovině října až začátkem listopadu), případně vyšší růstovou fází odolnějších plevelů.

Naopak v sušších letech, kdy plevele vzcházejí až později na podzim, mohou v tomto termínu vykazovat herbicidy primárně určené k časné postemergentní aplikaci vyšší účinnost.

Odkládání herbicidního zásahu až na jaro, zejména při teplejším podzimu a mírnější zimě, může způsobit problémy i tím, že řada plevelů je již na jaře (kdy je možný vstup do porostu) přerostlá a přes použití maximální povolené dávky herbicidního postřiku je účinek na takto vzrostlé plevele již nedostatečný.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací