google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Počet položek: 0 0,- Kč

Ochrana proti housenkám škodlivých motýlů - postřik na housenky Steward 30 WG

Ochrana proti housenkám škodlivých motýlů  (Zdeněk Peza, Arysta LifeScience Czech, s.r.o.)

Housenky motýlů jsou nejvýznamnějšími škůdci na ovocných dřevinách a révě vinné (obaleči, píďalky, podkopníčci, nesytky, předivky, drobníčci, klíněnky, molovky,…), zelenině (můry, bělásci, osenice, předivky,…), ale také třeba na kukuřici (zavíječ, černopáska, šedavka). Pokud má proti nim pěstitel spolehlivě chemicky zasáhnout, potřebuje k tomu přípravek, který musí splňovat několik důležitých podmínek:

1. Protože se proti škůdcům z řádu motýlů ošetřuje většinou pravidelně a často i vícekrát za vegetaci (mívají u nás většinou 2, někdy i 3 generace), měl by být použitý přípravek tolerantní k ostatním necílovým organismům. Tato podmínka je důležitá zejména u trvalých kultur.

2. Proti housenkám motýlů se mnohdy ošetřuje za vysokých letních teplot – proto by měl použitý přípravek za těchto okolností spolehlivě fungovat. 3. S letními ošetřeními je spojeno i riziko nečekaných bouřkových srážek, spolehlivost ošetření tedy bude záviset i na odolnosti přípravku ke smyvu deštěm.
Všem výše uvedeným podmínkám plně vyhovuje na náš trh před dvěma lety uvedený přípravek Steward 30 WG. Jeho účinnou látkou je indoxacarb, který náleží do úplně nové skupiny, tzv. indenooxadiazinů. Tato látka nepatří k žádné skupině insekticidů dosud u nás používaných. Předpokládá se u ní proto nízké riziko vzniku křížové rezistence s ostatními přípravky. Indoxacarb byl vyvinut jako účinná náhrada organofosfátů, které jsou postupně vyřazovány z používání, zejména v integrovaných produkcích. Blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk, a tím okamžitě paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu. Nejpozději do 4 hodin po aplikaci dojde k úplnému zastavení žíru, během 1 – 3 dnů potom k usmrcení. Přípravek Steward 30 WG se vyznačuje výbornou účinností zejména proti housenkám motýlů. Jeho specifické působení z něj činí přípravek velmi šetrný k necílovým organismům. To je podstatné v integrovaných produkcích ovoce, révy vinné a zeleniny, kde se přípravek prakticky bezprostředně po svém zavedení stal rovnou jedním z nejpoužívanějších.
Steward 30 WG působí jako ovilarvicid, ošetřovat by se ale měla až nakladená vajíčka, ne povrch rostlin před vykladením. Doba, po kterou přípravek účinkuje v porostu, se podle dávky a podmínek pohybuje od 8 do 14 dnů. Účinná látka indoxacarb má silně lipofilní povahu. Je tedy dobře absorbována voskovou vrstvou kutikuly a působí tzv. translaminárně. Oproti většině insekticidů u Stewardu 30 WG narůstající teploty zvyšují razanci působení přípravku a dokonce i prodlužují dobu reziduálního účinku. Už 30 minut po aplikaci nehrozí smytí účinné látky deštěm nebo umělou závlahou. Rozklad indoxacarbu se zpomaluje při nižších hodnotách pH, kyselé prostředí proto prodlužuje dobu účinku. Při kombinaci Stewardu s listovými hnojivy je tedy vhodné dát přednost takovým, která hodnotu pH roztoku snižují (např. Samppi) a nepoužívat hnojiva zásaditá (např. vápenatá).
Ovoce a réva vinná
Steward 30 WG je registrován v dávce 0,17 kg/ha pro použití v jádrovinách proti obaleči jablečnému idalším obalečům a housenkám motýlů. Podobně je možné přípravek využít v dávce 0,1 – 0,15 kg/ha také proti obalečům ve vinicích, kde je navíc registrováno použití proti křísům (nebezpeční přenašeči viróz). Novinkou pro letošní sezónu je rozšíření registrovaného použití ve vinicích proti housenkám různorožce trnkového (Peribathodes rhomboidaria). Ošetřuje se dávkou 0,05 kg/ha ihned po zjištění významného výskytu housenek různorožce ve vinici. K aplikaci by mělo být použito od 200 do maximálně 500 l vody. Proti tomuto škůdci mohli dosud naši vinohradníci použít jen přípravek Oleoekol, který však není povolen v IPHV. K rozšíření registrovaného použití přípravku Steward 30 WG proti housenkám různonožce došlo na žádost Svazu pro integrovanou produkci hroznů a vína.
Proti housenkám obalečů se ošetřuje na začátku jejich líhnutí. V ovocnářské praxi je třeba počítat s doplňkovým ošetřením dalším přípravkem, zejména proti mšicím. Zde je velmi vhodná kombinace Stewardu 30 WG s účinnou látkou etofenprox (u nás Trebon 10 F), která už se v zahraničí často používá. Přípravek Steward 30 WG je možno aplikovat v IPZ, SISPO i SIPHV.

Zelenina
Registrovaná dávka Stewardu 30 WG v košťálové zelenině (jen 0,085 kg/ha) zajišťuje velmi krátkou ochrannou lhůtu mezi ošetřením a sklizní – jen 3 dny. Napadení košťálovin housenkami vrcholí právě s nástupem konzumní zralosti, takže je krátká ochranná lhůta pro pěstitele velkou výhodou. Při uvedené relativně nižší dávce přípravku však u košťálové zeleniny nelze počítat s tak dlouhou dobou účinnosti, jako v ostatních plodinách, kde je registrováno použití až v dávce 0,170 kg/ha (jádroviny). Steward 30 WG spolehlivě působí i proti housenkám předivky polní, které již vykazují značnou rezistenci k mnoha insekticidům.

Kukuřice
Vysokou spolehlivost prokázal Steward 30 WG za dosavadní dvě sezóny v ochraně kukuřice proti zavíječi. Hodně poznatků poskytly hned v první sezóně založené poloprovozní a provozní pokusy na celkem 10 různých lokalitách v kukuřičné či řepařské oblasti Moravy. Přípravek Steward 30 WG potvrdil, že je při registrované dávce 0,125 kg/ha co do účinnosti proti zavíječi kukuřičnému minimálně srovnatelný se všemi již dříve u nás zaregistrovanými přípravky proti tomuto škůdci. Rovněž v sezóně 2008 mohl Steward 30 WG plně prokázat svou výhodu oproti konkurenci v účinnosti za vysokých teplot. Termín ošetření pro jižní Moravu dle signalizace pomocí světelných lapáků totiž připadal na začátek července, kdy dosahovaly denní teploty hodnot až 33 oC. I přes nízké napadení porostů zavíječem v loňském roce, byla aplikace insekticidu Steward 30 WG v zrnové a zejména v osivové kukuřici na hodnocených lokalitách ekonomicky efektivní, pokud jde o její vliv na výnos.
Nezanedbatelný je ale také vliv na kvalitu sklízeného zrna – nižší zaplísněnost. Na pozemcích společnosti Ostrožsko, a.s. se sídlem v Ostrožské Lhotě (UH) byla už druhým rokem srovnávána účinnost přípravku na zavíječe také ve snížených dávkách postřikové kapaliny. Při použití smáčedla Break Superb byla opět zjištěna stejná účinnost ještě při dávce postřikové kapaliny 150 l/ha, což je polovina dávky doporučované výrobcem přípravku. Loňské napadení zavíječem však na této lokalitě bylo slabé, zkoušky se sníženými dávkami postřikové kapaliny proto budou ještě před doporučením praxi znovu opakovány.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací