Počet položek: 0 0,- Kč

FIGARO 360 20l

kliknutím zvětšíte
FIGARO 360 20l
ks
doprava zdarma
Kód:figaro3 20
Výrobce:Belchim Crop Protection
Cena s DPH : 7 950,00 Kč
bez DPH : 6 570,20 Kč
DPH:21 %
Dostupnost:skladem
Nákup pouze pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně: ANO

FIGARO 360 - náhrada za nedostupný Roundup Klasik Pro 20 l -  je postřikový neselektivní totální herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) proti jednoletým a vytrvalým plevelům v polních plodinách, jádrovinách, peckovinách, na loukách a pastvinách, na orné půdě, nezemědělské půdě a dočasně neobdělávané půdě a na pozemcích sousedících s vodními plochami. Klasický glyfosát typu Roundup apod.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat)  číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!

Obsah: Glyphosate-IPA 480g/l (360g/l glyphosate)

Rozsah a použití totálního postřiku Figaro 360 :

      zemědělská půda -všechny plodiny plevele 1,5-4 l/ha ; 80-250 l vody/ha  
      zemědělská půda -všechny plodiny zrušení porostu, plevele 1,5-4 l/ha ; 80-250 l vody/ha  
      nezemědělská půda -kromě oblastí využívaných širokou veřejností nebo, zranitelnými skupinami obyvatel plevele 4 l/ha ; 80-250 l vody/ha  
      pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór plevele jednoleté, výdrol obilnin 1,5 l/ha ; 80-125 l vody/ha  
      půda sousedící s vodními plochami plevele 4 l/ha ; 80-250 l vody/ha  
      chřest plevele 1,5-4 l/ha ; 80-250 l vody/ha  
      zemědělská půda dočasně neobdělávaná plevele 1,5-4 l/ha ; 150-250 l vody/ha  
      orná půda, strniště plevele 1,5-4 l/ha ; 80-250 l vody/ha  
      louky a pastviny obnova TTP 3-4 l/ha ; 200-250 l vody/ha  
      lesní hospodářství plevele 3-4 l/ha ; 80-250 l vody/ha

 Praktická doporučení pro aplikaci postřiku Figaro 360:

  • za suchého počasí se doporučuje aplikovat přípravek s adjuvanty, případně s dusíkatými hnojivy nebo síranem amonným (přípravek díky tomu rychleji vniká do pletiv a nedochází k jeho odpařování)
  • v případě používání tvrdé vody může docházet ke snížení účinnosti (reakce s hydrogenuhličitany) a proto se v takovémto případě doporučuje použít přípravky na změkčení vody. Dodržujte pH vody v rozmezí mezi 5,5-7.

Poznámky k aplikaci:

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou.
Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé.
Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5-6 listů a jsou 12–15 cm vysoké.
Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu.
Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní (možno použít Garlon New).
Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku( cca 10-14 dní, dle teploty). Za chladného počasí se příznaky (vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí rostlin) mohou objevit později. Déšť 6 hodin po aplikaci již neovlivní účinek.

Před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy.

Pšenice, ječmen, oves: Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.

Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Aplikujte do 48 hodin po zasetí.

Chřest: Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou půdy. Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha Vytrvalé trávy: 4 l/ha

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci. Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha 80-150 l vody/ha. Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha. Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha 150-250 l vody/ha Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Louky a pastviny

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů. Dávkování přípravku: 1-2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha 2-4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha 200-250 l vody/ha. Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Zrušení porostu a likvidace plevelů, aplikace před setím nebo výsadbou

Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupami apod.) nebo před setím/sázením plodin. Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha 80-125 l vody/ha Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha 150-250 l vody/ha. Kultivaci nebo setí/sázení plodin provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dočasně neobdělávaná půda

Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci 80-150 l vody/ha. Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha 150-250 l vody/ha Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Nezemědělská půda kromě oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod. Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Půda sousedící s vodními plochami

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, rybníků apod. Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Lesní hospodářství

Hubení plevelů po výsadbě (cílená aplikace)

Přípravek lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách cílenou aplikací okolo stromků. Aplikace během vegetační sezóny je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny (tj. s kryty trysek), které zabrání zasažení a poškození stromků. Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti vytrvalým plevelům bylinného charakteru aplikujte 3 - 4 l/ha.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Související zboží - FIGARO 360 20l

 
ROUNDUP KLASIK PRO 12 x 1l
Roundup Klasik (randap) 1l -  balení 12 kusů, cena za 1l je 480 Kč, cena za celé balení 12 ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:4 760,30
Cena s DPH5 760,00
 
ROUNDUP BIAKTIV 1l
Roundup Biaktiv 1l - je neselektivní postřik na plevel se systémovým účinkem pro postřik ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:421,50
Cena s DPH510,00
Monsanto Roundup Flex 5l
ROUNDUP FLEX  - je totální neselektivní herbicid ve formě kapalného rozpustného koncentrátu ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:2 644,60
Cena s DPH3 200,00
ROUNDUP KLASIK Pro 5l
Roundup Klasik Pro 5l je neselektivní (totální) herbicid (koncentrát k dalšímu ředění) - ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:1 900,80
Cena s DPH2 300,00
 
ROUNDUP BIAKTIV 20l
Roundup Biaktiv 20l  -  neselektivní postřik na plevel se systémovým účinkem pro aplikaci ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:7 743,80
Cena s DPH9 370,00
 
ROUNDUP KLASIK Pro 20l
Roundup Klasik Pro 20l je neselektivní postřik na plevel (totální herbicid) se systémovým ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:6 735,50
Cena s DPH8 150,00
  
Laudis 5l
Laudis OD je herbicidní postřik ve formě olejové disperze pro postemergentní aplikaci do ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:4 867,80
Cena s DPH5 890,00
Sleva9 %
Původní cena6 443,00
Agro Glyfo Klasik STRONG 1l
Agro Glyfo Klasik  - NOVINKA - NEJSILNĚJŠÍ TOTÁLNÍ HERBICID NA TRHU! Postřikový systémový ...
Dostupnost: skladem
ks
bez DPH:512,40
Cena s DPH620,00